Geslaagde stadswandeling verbindt Nederland en Suriname

Geslaagde stadswandeling verbindt Nederland en Suriname

Op zondag 2 juni 2024 organiseerde Generation HealthWise een succesvolle stadswandeling door Den Haag, die de historische banden tussen Nederland en Suriname in de schijnwerpers zette. Onder begeleiding van gids Frank Kanhai begon de wandeling bij het HMC Westeinde en eindigde bij het Nationaal Archief.

Deelnemers genoten van boeiende verhalen over de gedeelde geschiedenis, cultuur en het erfgoed van beide landen. Frank Kanhai bracht de geschiedenis tot leven met zijn uitgebreide kennis en enthousiaste vertelkunst, wat zorgde voor een hele leuke ervaring.

Generation HealthWise kijkt terug op een zeer geslaagde dag en bedankt iedereen voor hun deelname. We kijken uit naar de volgende editie!

Een kort verslag: waar staan we nu?

Generation HealthWise Een kort verslag waar staan we nu

Sinds de oprichting in juni 2023 is Generation HealthWise hard aan de weg aan het timmeren om onze ambitieuze doelen te realiseren. Het project, ontwikkeld door onder andere dr. Pranobe Oemrawsingh, werd met enthousiasme geadopteerd door de Rotary Club The Hague Metropolitan. Dit markeerde het begin van een spannende reis vol mogelijkheden en positieve veranderingen.

Ontwikkeling en Kick-Off

Gedurende de zomer van 2023 hebben we intensief gewerkt aan het uitwerken van de kaders van ons plan. Dit zorgvuldige werk culmineerde in een succesvolle officiële kick-off op 5 oktober 2023, gehouden op de Surinaamse Ambassade in Den Haag. Dit evenement markeerde een belangrijke mijlpaal voor Generation HealthWise en gaf ons een solide basis om verder te bouwen.

Fundraising en opbrengsten

Onze inspanningen om fondsen te werven zijn niet onopgemerkt gebleven. Dankzij verschillende fundraising evenementen hebben we tot nu toe een indrukwekkend bedrag van 30.000 euro opgehaald (saldo per 1 juni 2024). Deze fondsen zijn cruciaal voor de voortgang en uitvoering van onze projecten.

Het einde is echter nog niet in zicht. Op 8 juni 2024 staat ons jaarlijkse Rotary Gala gepland. Dit evenement belooft een spectaculaire avond te worden, waarin we hopen nog meer fondsen te werven om onze doelen te realiseren. Voor meer informatie over dit evenement kunt u terecht op www.rcthm.org of bekijk de uitnodiging onder het kopje Evenementen op onze website.

Bezoek aan Suriname

In april 2024 hebben initiatiefnemers Pranobe Oemrawsingh en Vishnu Bipat – onbezoldigd en op eigen kosten – een bezoek gebracht aan Suriname. Tijdens deze reis hebben ze de uitvoering van het project lokaal besproken en een projectteam aangesteld dat verantwoordelijk zal zijn voor de lokale uitvoering. Meer weten? Neem dan een wat uitgebreider kijkje op onze website en bekijk onze socials.  

Toekomstige Plannen

Na 8 juni 2024 zal het Rotary jaar formeel eindigen, maar de betrokkenheid en inzet van de Rotary Club houdt hier niet op. De Rotary Club blijft ook na 8 juni betrokken en zal zorgdragen voor de adequate besteding van de opgehaalde gelden. Team Generation HealthWise gaat uiteraard door, ook met betrokkenheid van de Rotary Club. Binnenkort zal de Stichting Generation HealthWise Foundation worden opgericht. Onder de vlag van deze stichting zullen de activiteiten worden voortgezet. De stichting zal ook fundraising events organiseren en zal de uitvoering van het project verder ondersteunen.

Daarnaast zijn we benaderd door overheden en organisaties uit andere gebieden, waaronder Nederland, om de Generation HealthWise-methodiek daar uit te rollen. Wij zijn ervan overtuigd dat de Generation HealthWise-methodiek bijdraagt aan bewustwording en een gezonde levensstijl van jonge kinderen, wat maakt dat zij op latere leeftijd ook gezonder zullen zijn.

Uw Steun is Belangrijk

Bij vragen staan wij voor u klaar. U bent van harte uitgenodigd om bij te dragen aan onze activiteiten en daarbij een steentje bij te dragen aan de gezondheid van de toekomstige generatie. Samen kunnen we een verschil maken!

Update: schoolmeubilair verdeeld over drie scholen in Suriname

Generation-HealthWise-update-schoolmeubilair.jpg

Wij zijn verheugd te melden dat het gedoneerde schoolmeubilair uit Den Haag inmiddels is verdeeld over drie scholen in Suriname. Deze scholen hadden om verschillende redenen geen meubilair, waardoor de leerlingen al twee jaar tijdens de lessen op de grond moesten zitten.

Eén van deze scholen is de Albert Abiaschool in het binnenland. Dankzij de donatie van basisschool De Ark in Den Haag, de inspanningen van ons team en de directeur van de scholenkoepel RKBO* Annie Baidjnath Panday hebben de leerlingen nu eindelijk de mogelijkheid om aan tafels en stoelen te zitten tijdens hun lessen.

De scholen en kinderen zijn ontzettend dankbaar en blij met het nieuwe meubilair. Het was hartverwarmend om te zien hoe de leerlingen van De Ark hielpen met het verhuizen van het meubilair naar de gymzaal in Den Haag en de leerlingen in Suriname hielpen met verhuizen van de meubels van de boot naar de klaslokalen. Hun enthousiasme en blijdschap bevestigen de impact van deze donatie.

Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit succesverhaal. Jullie inzet maakt een wereld van verschil! 

*Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs

Nieuwe zaadjes geplant voor toekomstige donaties?

Tijdens een bezoek aan Nederland is mevrouw Baidjnath Panday op bezoek geweest bij basisschool De Ark in Den Haag. Zij sprak daar met de directeur, Nicoline Visscher, én met kinderen uit groep 6. De kinderen uit groep 6 waren heel blij dat de kinderen in Suriname nu gebruik kunnen maken van hun meubels en willen zich ook inzetten om meer meubels naar Suriname te sturen. 

De directeur van basisschool de Ark gaat dan ook verder onderzoeken of er meer scholen zijn in Nederland die hun oude meubilair nieuw leven willen inblazen in Suriname. Mevrouw Baidjnath Panday kent namelijk nog genoeg scholen die dit heel hard kunnen gebruiken. Laten we hopen dat dit succesverhaal alleen nog maar meer winnaars zal kennen en wij nog meer kinderen in Suriname een betere leeromgeving kunnen bieden. 

Team HealthWise in Suriname

Generation HealthWise in Suriname

In april hebben Pranobe Oemrawsingh en Vishnu Bipat de eerste stappen gezet voor het Generation HealthWise project in Suriname. Tijdens een korte maar vruchtbare reis hebben zij talloze gesprekken gevoerd met potentiële samenwerkingspartners en andere organisaties die een rol kunnen spelen in de realisatie van het Generation HealthWise project. 

Er zijn verschillende samenwerkingen ontstaan tussen Generation HealthWise en lokale partners gedurende de reis in Suriname. Zo staat de bestuurssecretaris van Green Growth Suriname klaar om lokaal toezicht te houden op de projectleiding, werkt het RK Bisdom aan de selectie van scholen die passen bij het project, zal Desert Flower de moestuintrainingen verzorgen op de scholen en sponsort het bedrijf Badjas Group het vervoer van en naar school voor beweegactiviteiten. 

Dit is slechts een voorproefje van wat komen gaat. Blijf op de hoogte via onze sociale mediakanalen voor meer informatie over de gevoerde gesprekken en de partijen die zich al hebben gecommitteerd aan Generation HealthWise. Samen werken we aan een gezondere toekomst voor de kinderen van Suriname. Volg ons en doe met ons mee!

Generation HealthWise uitgenodigd door Women Society

Na een positief kennismakingsgesprek met het bestuur van Stichting Women Society*, kreeg Generation HealthWise de eer om een korte presentatie te geven tijdens hun Nieuwjaarsgala. 

Op 6 januari deelden onze kernteamleden Pranobe Oemrawsingh en Reshma Bipat met enthousiasme onze missie met het aanwezige publiek. Het was een gezellige en succesvolle avond voor Generation HealthWise, waar we steeds meer mensen bereiken en interessante samenwerkingsmogelijkheden verkennen. 

Onze oprechte dank aan het bestuur van Women Society voor de uitnodiging; we kijken uit naar eventuele toekomstige samenwerkingen. Samen sterker!

*Stichting Women Society is voor en door vrouwen opgericht om elkaar te leren kennen, te versterken en plezier te beleven. Women Society zet zich daarnaast in om meerdere goede doelen te ondersteunen. Meer weten? Bezoek de website van Women Society: www.womensociety.nl.

Generation HealthWise in actie: schoolmeubilair van Den Haag naar Suriname

In Suriname staan meerdere scholen voor een uitdaging: gebrek aan voldoende schoolmeubilair. Basisschool de Ark in Den Haag draagt haar steentje bij om dit te veranderen. Met een hart voor delen heeft deze school besloten haar nog uitstekende meubilair te doneren aan een school in Suriname.

Generation HealthWise heeft geholpen om dit mogelijk te maken. Ons team heeft onder andere geholpen bij het vervoer van het schoolmeubilair naar Suriname. Ook zorgt ons team ervoor dat het meubilair terecht komt bij een school die dit goed kan gebruiken.  

Een speciale vermelding gaat uit naar basisschool De Ark in Den Haag. Dank aan het toegewijde personeel en aan de leerlingen die voor de kerstvakantie  -in de regen en kou- een geweldige sponsorloop hebben gelopen. Het opgehaalde geld is ingezet voor het transport van de meubels naar Suriname. Jullie inzet is bewonderenswaardig!

Inmiddels is het meubilair aangekomen in Suriname. Houd onze socials in de gaten voor updates. We delen graag waar het meubilair zijn nieuwe thuis heeft gevonden en hoe het wordt ontvangen. Samen zorgen we voor een positieve impact op het onderwijs en welzijn.

Generation HealthWise spreker op kerstgala van Muzieksociëteit Tagore

Op 24 december was Generation HealthWise aanwezig op het jaarlijkse kerstgala van Muzieksociëteit Tagore*.

Uitgenodigd door het Tagore-bestuur, deelden we onze missie in een korte presentatie, gepresenteerd door onze initiatiefnemer Pranobe Oemrawsingh. Met ons promofilmpje als krachtige afsluiting wisten we het publiek te boeien. Na de presentatie kwamen dan ook meerdere geïnteresseerden hun steun uiten voor ons project en hebben we meerdere folders uitgedeeld. 

Hartelijke dank aan het Tagore-bestuur voor het podium en de mogelijkheid om ons project breder bekend te maken. Samen gaan we voor een gezond Suriname!

*Muzieksociëteit Tagore organiseert verschillende bijeenkomsten, waar leden actief kunnen musiceren of kunnen luisteren naar optredens van artiesten. Meer weten? Bezoek de website van Tagore.

Generation HealthWise aanwezig op Bollywood filmpremières

Bollywood Merchandise & Lax Cinema bieden Generation HealthWise de kans om gedurende Bollywood filmpremières aanwezig te zijn. Voordat de film begint staan onze teamleden in de foyer om bezoekers te informeren over het Generation HealthWise project. Daarnaast krijgen wij ook spreektijd in de zaal, zodat we het publiek nog beter kunnen bereiken en onze missie kunnen verspreiden. En.. als kers op de taart wordt in de foyer ons promofilmpje de hele avond geprojecteerd op een mega grote wand! 

Wij willen bij deze onze dank uitspreken aan Bollywood Merchandise & Lax Cinema. Zij maken het mogelijk dat Generation HealthWise een steeds groter publiek bereikt. 

Inmiddels zijn wij al bij meerdere filmpremières aanwezig geweest, zoals bij de films Ganapath, Animal en Hanuman. Heb je zin in een gezellige filmavond en wil je aanwezig zijn bij één van de filmpremières? Neem een kijkje op de website van Bollywood Merchandise of Lax Entertainment  en dan zien we elkaar daar!

Generation HealthWise op wijnproeverij van RCTHM

Op 26 november organiseerde Rotary Club The Hague Metropolitan (RCTHM) een gezellige Wijnproeverij voor Rotary-leden en geïnteresseerden. Generation HealthWise, een project gesteund door RCTHM, was aanwezig met een aantal leden van ons kernteam. Het evenement bood de gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten en meerdere Rotarians persoonlijk te vertellen over Generation HealthWise. 

Op dit evenement hebben we ook een waardevol nieuw teamlid geworven. Hij is vrij kort daarna in Suriname aan de slag gegaan met het voeren van gesprekken met mogelijke (samenwerkings)partners. Hoe gaaf, ons kernteam groeit en wordt alleen maar sterker. Proost op vooruitgang en samenwerking!

Generation HealthWise aanwezig op Surinamedag

Op 11 november was Generation HealthWise aanwezig op Surinamedag; een medisch congres van het Geneeskundig Genootschap Den Haag eo. Op het congres sprak Pranobe Oemrawsingh – onze initiatiefnemer – over het belang van preventieve gezondheidszorg. Dit leidde tot de introductie van Generation HealthWise.  

Wij hebben vele positieve reacties mogen ontvangen van de aanwezige medische professionals. Velen van hen hebben hun steun uitgesproken en zelfs hun hulp aangeboden voor de uitvoering van het project. Fantastisch! 

Onze missie wordt door onze aanwezigheid op zulke evenementen steeds breder verspreid, nu ook in de medische wereld en de steun groeit alleen maar door. Samen werken we aan een gezonder Suriname!