Skip to content

Doneren

Doe een donatie

Elke donatie is van harte welkom, ongeacht de omvang! Kleinere en grotere donaties zijn van onschatbare waarde om kinderen met gezondheidsachterstanden te steunen. Echter, met grotere giften kun jij een nog grotere impact hebben. Bovendien bieden grotere donaties jou meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed en kunnen ze resulteren in belastingvoordelen.

Vanaf een donatie van 5.000 euro kun je je specifieke wensen aangeven voor de bestemming van jouw donatie. We staan graag klaar om met je te bespreken hoe we jouw donatie het beste kunnen inzetten.

Wil je liever een donatie doen via bankoverschrijving? Maak dan het gewenste bedrag over op rekeningnummer NL94 ABNA 0580 807 320 ten name van Rotary Club The Hague Metropolitan. Vermeld daarbij ‘Generation HealthWise 2023 – 2024’ als referentie. 

Alle geldstromen rondom donaties, giften en uitgaven verlopen via de Rotary Foundation. Hiermee is gegarandeerd dat elke donatie 100% ten goede van Generation HealthWise komt.

Partners & Supporters

Generation HealthWise ontvangt hartverwarmende steun van diverse organisaties. Zij tonen hun steun op verschillende manieren, variërend van het sponsoren van (promotie)materiaal tot het actief inzetten van hun netwerk, het verstrekken van spreektijd op evenementen en het doen van donaties.