Skip to content

Doneren

Doe een donatie

Elke donatie is van harte welkom, ongeacht de omvang! Kleinere en grotere donaties zijn van onschatbare waarde om kinderen met gezondheidsachterstanden te steunen. Echter, met grotere giften kun jij een nog grotere impact hebben. Bovendien bieden grotere donaties jou meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed en kunnen ze resulteren in belastingvoordelen.

Vanaf een donatie van 5.000 euro kun je je specifieke wensen aangeven voor de bestemming van jouw donatie. We staan graag klaar om met je te bespreken hoe we jouw donatie het beste kunnen inzetten.

Wil je liever een donatie doen via bankoverschrijving? Maak dan het gewenste bedrag over op rekeningnummer NL42 RABO 0180 7690 81 ten name van Stichting IICC. Vermeld daarbij ‘Generation HealthWise 2023 – 2024’ als referentie. 

WAT GEBEURT ER MET UW DONATIE?

Elke donatie gaat volledig naar het Generation HealthWise project. De fondsenwerving gebeurt vanaf de start van het project samen met de Rotary Club The Hague Metropolitan, volgens de Governance Code van de Rotary Foundation. Dit garandeert dat elke donatie 100% naar Generation HealthWise gaat. Tot nu toe hebben we €30.000 opgehaald (saldo per 1 juni 2024) dankzij diverse fundraising evenementen.

Na 8 juni 2024 eindigt het Rotary jaar, maar de Rotary Club blijft uiteraard betrokken om ervoor te zorgen dat de opgehaalde gelden adequaat worden besteed. Met betrokkenheid van de Rotary Club, gaat Team Generation HealthWise vanzelfsprekend door. Binnenkort wordt Stichting Generation HealthWise Foundation opgericht. Onder deze stichting worden de activiteiten voortgezet. Zo worden er nog meer fundraising evenementen georganiseerd en zet de stichting zich in om het project op korte termijn te realiseren in Suriname. 

Alle geldstromen binnen de stichting zullen in lijn zijn met de Governance Code van de Rotary Foundation. We bieden volledige transparantie over onze inkomsten en uitgaven via rapportages op onze website. Tot nu toe (1 juni 2024) zijn er geen uitgaven gedaan. Wel hebben we een goed beeld van de verwachte uitgaven voor het pilotjaar. Zie hiervoor de begroting voor het pilotjaar 2024-2025.

WIE GINGEN U VOOR?

Generation HealthWise ontvangt hartverwarmende steun van diverse organisaties. Zij tonen hun steun op verschillende manieren, variërend van het sponsoren van (promotie)materiaal tot het actief inzetten van hun netwerk, het verstrekken van spreektijd op evenementen en het doen van donaties. Partijen die een grote donatie hebben gedaan zijn onder andere: