Skip to content

Het Project

Het project

Kinderen die opgroeien in armoede hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen later. Het Generation HealthWise project is een preventief gezondheidszorgprogramma voor schoolkinderen in Suriname. Het project heeft als doel om kinderen en hun omgeving bewust te maken van gezonde voeding en levensstijl. Gezonde voeding en levensstijl zijn namelijk de sleutel voor een gezonde toekomst. Met dit project willen wij de ongelijkheid in gezondheid verkleinen. Kinderen die extra hulp nodig hebben ondersteunen wij. Zo helpen wij ze op weg naar een gezonde toekomst. Dit doen we niet alleen voor kinderen, maar ook met hun ouders en de bredere gemeenschap.

De Noodzaak

In Suriname staan gezinnen met lagere inkomens voor grote uitdagingen die het maken van gezonde keuzes lastig maken. Dit heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid. Denk hierbij aan hart- en vaatziekten, diabetes en een kortere levensverwachting in vergelijking met kinderen in Nederland. Bij Generation HealthWise geloven we in verandering. We willen deze ongelijkheid aanpakken en gelijke kansen bieden aan alle kinderen in Suriname.

Onze doelgroep

We begrijpen hoe belangrijk les op school is en hoe het van invloed kan zijn op houding en gedrag. Daarom richten we ons met het Generation HealthWise project op schoolkinderen in Suriname. We hebben bijzondere aandacht voor gezinnen met lagere inkomens, omdat zij een verhoogd risico hebben op gezondheidsproblemen. Onze doelgroep omvat:

  • Kinderen van 4 tot 11 jaar in Suriname.
  • Jongeren tot 16 jaar oud (secundair).
  • Ouders en gemeenschappen die bij deze doelgroep horen.